SKOVHUSET – KUNST OG NATUR

Om Søen vi ikke ved…

Om Søen vi ikke ved… er et stedsspecifikt projekt om sø-landskabet ved ”Skovhuset Kunst og Natur” i Værløse. Det påbegyndes marts 2023 og præsenteres første gang som installationsværk i Skovhusets udstilling Terra: Resonans ( 26. august til 29. oktober, 2023 ).

Undervejs i udstillingsperioden vil der opstå flere nye elementer og dialog sessions som også vil fungere som afsæt til efterfølgende større værk til området. Dette skal aktivere Søndersø naturterræn som Skovhusets udendørs kunstrum og involvere naturbevaring- og historieaktører som Furesø Museerne, lokale arkiver, borgerforeninger og Naturstyrelsen.

I research, produktion og udstillingsperiode inddrages flere personer og institutioner med viden om Søndersø i ”kortlægning” af sø-landskabet. Historiske, nutidige fakta og fiktion indsamles, omformes og sammenstilles i værket, og vil i livesituationer indgå i dialog om søen som konkret sted og abstrakt fænomen.

I første del inddrages forfatter René Jean Jensen og komponist Rune Søchting i tekst- og lydproduktion og stenhugger Emil Schannong i.f.t. bearbejdning af sten. Med Rune Søchting som komponist og lydtekniker udvikles ny lydkomposition, med hydrofoniske sø-optagelser som elektronisk bearbejdes og ny poetisk tekstbidrag udvikles med forfatter René Jean Jensen. Dette vil indgå i installationen som elektronisk musik og fiktionsfortælling i tekst og/eller vokal. I det kunstneriske samarbejde er omdrejningspunktet at lytte til søen som æstetisk fortællerum og abstrakt konserveringsproces. Der påtænkes desuden i udstillingen også at invitere forfatter og komponist til live-opførsel og oplæsning i Skovhuset.

Skovhuset som Kunstinstitution fokuser på at producere og vise stedsspecifikke værker, og etablere længerevarende samarbejde om naturområdet med kunstnere. Der eksperimenters med produktionsformer og visningsformater og tværkunstneriske metoder. Samtidskunst formidles også i et liveprogram til bredt publikum i både egnens lokalmiljø, kunstscenen generelt og i natur- og friluftsliv.