FONDEN NØRRE VOSBORG

Mellem Stier…

2020-2022

Skitseopgave for Fonden Nørre Vosborg til lydværk i landskaber omkring Nørre Vosborg Herregård, Skærum Mølle og Vemb Stationsby – ved Nissum Fjord, Storåen, Vesterhavet, hede og skov i Vestjylland.

Skitsen godkendtes ultimo 2022, hvorefter realisering af værket nu afhænger af videre fundraisingsproces.

Nørre Vosborg Herregård ejes af Realdania By & Byg A/S som bl.a. har til opgave at bevare bygninger for eftertiden. Den drives af Fonden Nørre Vosborg, der er en erhvervsdrivende fond stiftet i 2004 af Ringkøbing Amt og Ulfborg-Vemb kommune. Fondens primære opgave er at drive et levende kultursted på Nørre Vosborg og samtidig sikre herregårdens bevaring og udvikling.

Fonden Nørre Vosborg modtog støtte til skitseproces af Holstebro Kommune og Statens Kunstfonds pulje for Kunst i Offentlige Rum.